Nazwa projektu: Wsparcie zarządzania procesami RODO poprzez opracowanie algorytmów i metod z zastosowaniem
sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach odwrotnych
Cel projektu:

Celem projektu jest znaczące ulepszenie sposobu świadczenia obecnie oferowanej przez firmę
Bachoo.net usługi zarządzania procesami RODO. Stanie się to możliwe dzięki innowacyjnej technologii
informatycznej, opracowanej przez jednostkę naukową.
Planowane efekty:
– opracowanie i implementacja innowacyjnej technologii,
– wprowadzenie innowacji procesowej do istniejącej usługi,
– zwiększenie jakości i zmniejszenie kosztów realizacji istniejącej usługi dzięki innowacyjnej technologii.
Wartość projektu: 478 666.80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 330 786.00 PLN