*Kilka słów o nas.

Historia oraz bieżąca działalność.

Sebastian Stecewicz

Założyciel/właściciel firmy Bachoo.net
Bachoo.net rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku.
Głównym profilem usług oferowanych przez firmę jest obsługa teleinformatyczna firm, szkół oraz przedsiębiorstw na podstawie umów zryczałtowanych, z opieką nawet 24 godziny na dobę, a także określonym SLA. Naszym celem (oraz ambicją) jest jak najczęstsze stosowanie innowacyjnych technologii, mających za zadanie racjonalizację procesów biznesowych klientów. Przez piętnaście lat działalności posiedliśmy wiele kompetencji, potwierdzonych różnorakimi certyfikatami. Między innymi możemy zaproponować Państwu wdrożenia doskonałych systemów – handlowych, płacowych oraz finansowo-księgowych, czołówki spośród polskich producentów, czyli firm takich jak: Comarch, Insert, Syriusz.
Medycynie możemy zaproponować, zgodne z EDM, oprogramowanie OptiMED24, pozwalające również na prowadzenie rozliczeń z NFZ.
Gastronomię i hotelarstwo wspieramy poprzez oprogramowanie firmy Softech – Gastro POS, Szef oraz Chart – najbardziej powszechną platformę stosowaną w tych branżach.
Jesteśmy także w stanie wspomóc Państwa w procesie walidacyjnym oprogramowania hurtowni farmaceutycznej.
W swoim portfolio usług posiadamy również sprzedaż oraz serwis urządzeń fiskalnych firm Emar, a także Novitus.
Jedną z głównych płaszczyzn naszej działalności jest kompleksowa obsługa zagadnień ochrony danych osobowych, wiążących się z wymaganiami RODO. Zagadnieniem tym zajmujemy się od roku 2013, a nasz zespół składa się z CERTYFIKOWANYCH (potwierdzenia poniżej, w dziale „certyfikaty”) audytorów, działu prawnego, oraz specjalistów od testów penetracyjnych. Zapewnimy Państwa Firmie zgodność z ustawą RODO, zapewnimy obsługę Inspektora Ochrony Danych, Incident Response Manager oraz cykliczne audyty.
Zapraszam do współpracy!

*Nasze certyfikaty

kompetencje udokumentowane.

Drodzy Państwo, zapraszamy do zapoznania się z szerokim spektrum naszych certyfikatów. Kliknij strzałki aby przewinąć. W prawo lub w lewo.

*Oferta

Proponujemy Państwu

nasze następujące usługi:

Obsługa teleinformatyczna 24 h / d

Obsługa teleinformatyczna firm, przedsiębiorstw, gastronomii, hotelarstwa, szkół oraz jednostek budżetowych. Umowy zryczałtowane. Obsługa całodobowa.

Ochrona Bezpieczeństwa Informacji - RODO

Kompletna obsługa bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Państwa firmie – wdrożenia procedur RODO, outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyty bezpieczeństwa informacji, testy penetracyjne, obsługa prawna. Dodatkowo – oparty o Sztuczną Inteligencję system automatycznej oceny procesów przetwarzania danych osobowych dla każdego ze stałych klientów.

Doradztwo, sprzedaż oraz wdrożenia oprogramowania dla handlu.

Proponujemy Państwu kompleksowe wdrożenia systemów wsparcia firm handlowych. Posiadamy autoryzację na oprogramowanie największych producentów na rynku polskim, takich jak: Comarch, Insert, Syriusz. Zaprojektujemy, dostarczymy, a następnie wdrożymy dla Państwa gotowy system.

Systemy wsparcia medycyny.

Proponujemy Państwu wdrożenia (oraz późniejszą obsługę) systemów OptiMed24 firmy Comarch, zgodnych z EDM, przeznaczonych zarówno dla placówek współpracujących z NFZ, jak i działających wyłącznie na zasadach komercyjnych.

Oprogramowanie wsparcia gastronomii oraz hotelarstwa

Proponujemy Państwu doradztwo, wdrożenia, oraz późniejszy serwis „utrzymaniowy” oprogramowania firmy Softech: Gastro (Szef, POS), oraz, przeznaczonego do obsługi hotelarstwa – Chart. Zapewniamy również 24h/d obsługę dla hoteli.

Wdrożenia oraz serwis urządzeń fiskalnych.

Proponujemy Państwu sprzedaż (oraz późniejszy serwis) urządzeń fiskalnych firm Emar oraz Novitus.

Sieci LAN - od projektu do wykonania.

Oferujemy Państwu kompleksową budowę firmowych sieci strukturalnych – od projektu do wykonania. Wdrożymy również strukturę opartą o AD, w wersjach opartych o OS Windows lub Linux.

Oprogramowanie finansowo - księgowe.

Proponujemy Państwu oprogramowanie finansowo – księgowe firm: Comarch, Insert, Syriusz. Współpracujemy z biurami rachunkowymi.

Systemy monitoringu wizyjnego IP.

Zaprojektujemy dla Państwa system monitoringu wizyjnego, dostarczymy nowoczesny sprzęt w technologii IP, a następnie całość zamontujemy oraz skonfigurujemy.  Tak abyście np. będąc na wakacjach mogli KRÓTKO spojrzeć, przez  smartfona, na sytuację w Waszej firmie. Lub po otrzymaniu powiadomienia z alarmu mieli pewność że nikt nie plądruje Wam firmy. I w razie czego zawiadomili odpowiednie służby.

Wsparcie hurtowni farmaceutycznych.

Proponujemy wsparcie podczas walidacji systemów informatycznych.

Autorskie Rozwiązania programistyczne.

Oferujemy Państwu indywidualne podejście do racjonalizacji procesów biznesowych, poprzez stworzenie: dodatków do systemów handlowych i FK, parserów, synchronizatorów, oraz kompletnie własnych systemów – np. „Badania”, który to został stworzony na zlecenie jednej z pomorskich sieci przychodni lekarskich.

Serwis sprzętu komputerowego.

Naprawimy/zmodernizujemy Wasz sprzęt komputerowy. Także laptopy.

*REALIZACJE

wykonane.

Kilka spośród zrealizowanych przez nas projektów.

Ziaja.

Integracja IT sklepów „Ziaja dla Ciebie”. Wdrożenie oprogramowania firmy Syriusz.

Bowi

Wykonanie oraz integracja systemów IT w nowej siedzibie. Asysta wdrożenia systemu WMS Sente.

Orfix Polska.

Wdrożenie oprogramowania Insert. Instalacja sieci strukturalnej. Wdrożenie PB I

Cezos

Wdrożenie oprogramowania Insert. Implementacja PBI.

Radiolex

Wdrożenie oprogramowania Insert, montaż sieci strukturalnej.

Gmina Miasta Sopot

Budowa sieci strukturalnych w kilku lokalizacjach miejskich, audyty bezpieczeństwa informacji, dostawy sprzętu, opieka teleinformatyczna.

Przychodnia Nowy Chełm

Budowa systemu AD, wdrożenie PBI, obsługa placówek, audyty.

Restauracja Laguna Smaku - Sopot

Wdrożenie Gastro POS, Szef.

*Krótkie refrencje

Kilka słów od klientów.

Wojciech Ogint

Dyrektor ZDiZ Sopot
„…Badanie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, bardzo dokładny i w pełni profesjonalny, z wykorzystaniem dodatkowej wiedzy informatycznej audytora. [..] Na podstawie dotychczasowej współpracy z całą odpowiedzialnością możemy polecić Pana Sebastiana Stecewicza jako audytora (i partnera) godnego zaufania i rekomendacji.”

Krzysztof Skrzypek

Dystrybutor Ziaja – właściciel.
[..] Pan Sebastian Stecewicz wykazuję się dużą dozą kreatywności podczas implementacji nowych rozwiązań biznesowych, dzięki czemu nasza firma może działać zgodnie ze światowymi standardami dystrybucji, a nawet, w niektórych przypadkach – wyprzedzać je…”

Marek Kaucki

Kierownik Techniczny – Gimnazjum nr 2 Sopot
[…] … Pan Sebastian Stecewicz, oraz Jego firma Bachoo.net TT, dokonywał w naszej szkole instalacji sieci teleinformatycznej. Z powierzonych robót wywiązał się bardziej niż zadowalająco. […]

Jarosław Lentas

Unifon Sopot – właściciel
[…] Współpracujemy z Panem Sebastianem Stecewiczem od początku lat 2000. Wykonuje On dla nas prace zarówno instalacyjne, jak i konfiguracyjne sieci strukturalnych. Jego mocną stroną jest konfiguracja sieci opartych o strukturę serwer – klient. Z całą pewnością możemy polecić Pana Sebastiana jako godnego zaufania partnera biznesowego… […]

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

 

informuję Panią/Pana, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bachoo.net Technologie Teleinformatyczne Sebastian Stecewicz

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: rodo@bachoo.net  lub listu na adres siedziby: 81-811 Sopot, ul. Sienkiewicza 23/22

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

Cele przetwarzania
Dane osobowe
Podstawy prawne przetwarzania Okres przechowywania danych
zawarcie umowy i wykonanie jej

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

Art. 6(1)(b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
do dnia upływu terminu przedawnienia
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych do dnia upływu terminu przedawnienia
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do dnia upływu terminu przedawnienia
analiza sprzedaży i statystyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na analizie sprzedaży i statystyce do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wykonania umowy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych,
 • dostawcy usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
 •  operatorzy pocztowi i kurierzy,
 •  operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 •  organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce ową funkcję pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).